Bilder fra leilighet, Vence og omegn

Parkering i veien

Parkering i veien