Bilder fra leilighet, Vence og omegn

Gateskiltet kan være godt gjemt

Gateskiltet kan være godt gjemt